Ala
TeicherováAlena Teicherová

rod. Hudeková

Autorka

Narodila sa 24.apríla 1964 v Považskej Bystrici.

Žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Vyštudovala Pedagogickú fakulta UMB v Banskej Bystrici a Ikonopiseckú školu v Michalovciach.

Venuje sa akvarelu, olejomaľbe, kresbe, ilustrácii, ikonopisectvu, maľbe na sklo.

Pôsobí ako vedúca oddelenia kultúry MsÚ Ilava. Je zakladateľkou Klubu výtvarníkov "Arte relax" v Ilave.

V roku 2001 sa stala členkou Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska v Košiciach.

Ilustrovala básnickú zbierku pre deti „Pošepkala vločka nehu do oblôčka“, ktorej autorom je renomovaný slovenský básnik Teodor Križka, knihu poviedok spisovateľa Pavla Fleischhackera „Vojna ako remeň“ a novelu „Stretnutia pred zvonením“, knihu povestí a poviedok PaedDr. Gejza Sádeckého CSc. „Barborka z Rajeckého hradu“, básnickú zbierku Anastázie Zboranovej „Vysypané z kapsy“ a knihu divadelných hier Dáši Illyovej „Pomôžme si navzájom“.